Menu Zavřeno

1.1 Úvod do fotografie v restaurátorské praxi

V praxi se každý restaurátor prakticky denně setkává s fotografií, která mu slouží jako dokumentace, popis jeho práce. Na úvod si upřesněme jednoduchou otázku:

Co je to fotografie?

Tuto otázku můžeme například definovat takto: „fotografie je proces, při kterém je zaznamenáváno světlo/záření na světlocitlivý materiál (film, senzor…), které je fotografovaným tělesem vyzařováno nebo odraženo od jeho povrchu.“

Při fotografování bychom si měli uvědomit, že fotografie nezaznamenává realitu, ale snaží se o interpretaci reality, kterou zaznamenává za určitých podmínek v určitém čase a je upravena fotografickou optikou, světlocitlivým materiálem a v neposlední řadě u digitální fotografie softwarem.

K čemu slouží fotografie v restaurátorské praxi?

Fotografické snímky v památkové péči můžeme v základu dělit na:

Snímky pro vědeckou a odbornou dokumentaci

Tyto snímky mají účel popisovat a jejich hlavním hlediskem je přesnost a jednoznačnost. Tyto fotografické záznamy by měly být v zásadě opakovatelné a vzájemně porovnatelné. Při jejich pořizování se obvykle používají pomocné nástroje, jako jsou objektivizační prvky, kalibrační nástroje, a navíc se zaznamenávají okolnosti vzniku samotného snímku.

Snímky popularizačního a propagačního charakteru

U těchto fotografií není požadována vědecká přesnost, to ale neznamená, že by měli měnit, či zcela přetvářet realitu, kterou ilustrují. Určitým způsobem jde o emotivní popis situace nebo předmětu. U těchto fotografií se cení originalita a jedinečnost vyobrazení známých skutečností, či jiný pohled na vědecké prostředí.

Základní vlastnosti dokumentační fotografie

  • Bude se jednat o záznam existující předkamerové reality za pomoci elektromagnetického záření.
  • Přípustná úprava může zahrnovat přiměřenou korekci barevného podání, úpravy jasu, dynamického rozsahu, ostrosti. Retuše mohou zahrnovat kazy na snímcích. Veškeré úpravy nesmí ovlivnit informační hodnotu snímku.
  • Za určitých podmínek lze obraz skládat z několika fotografií. Tento proces však musí být kontrolovatelný a opakovatelný.
  • Velmi důležité je klást důraz na objektivizaci a výpovědní hodnotu jednotlivých fotografických snímků s ohledem na možnosti použití pomocných nástrojů.
Posted in Studenti FR UPa, Zápisník

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *