Menu Zavřeno

Camera RAW – základní korekce fotografií

Camera RAW je plugin otvírající se automaticky při otevření jakéhokoliv souboru RAW (.CR2, .NEF, .ORF, .RAF, DNG…) před načtením do Photoshopu. Před úpravou v Photoshopu je nutné ze surových dat, takzvaně „vyvolat“ fotografii. RAW je v digitální fotografii obdoba negativu. Více o souborech RAW naleznete například na této stránce.

Následně si postupně popíšeme základní úpravy fotografie před otevřením v Photoshopu. Ale nakonec zjistíte, že pro dostačující úpravu vašich fotografií Photoshop skoro nebudete potřebovat.

  1 Automatická korekce objektivu
  2 Úprava perspektivy a vyrovnání obrázku
  3 Ořez
  4 Vyvážení bílé
  5 Úprava expozice
  6 Zostření a redukce šumu
  7 Zvýraznění „oživení“ fotografie (bonus)
  8 Vyvolání digitálního negativu (uložení)
  Zrušení/vrácení úprav
  Video návod
  Shrnutí postupu úpravy
  Ke stažení

Po úpravě souboru nezapomeňte provedené změny potvrdit tlačítkem Hotovo nebo pokračujte v úpravě v Photoshopu tlačítkem Otevřít obraz. Změny nejsou provedeny přímo do souboru, proto je nutné soubor vyexportovat do požadovaného formátu několika způsoby: Export z modulu Camera RAW, Obrazový procesor z Bridge (podrobnější popis a možnosti exportu bude popsán v samostatném článku).

Veškeré úpravy nemění zdrojový soubor, všechny úpravy jsou uloženy buď zvlášť v souboru .xmp nebo v balíku RAW (dle nastavení uživatele).

Spuštění modulu Camera RAW

Cameru RAW otevřete několika způsoby:

 • Otevření z programu Adobe Photoshop – v Photoshopu otevřete soubor RAW, po načtení se vám automaticky spustí modul Camera RAW.
 • Otevření z programu Adobe Bridge – označte libovolný počet fotografií (nemusí se jednat pouze o soubory RAW, soubor pouze nesmí obsahovat vrstvy jako soubory PSD, TIF…), klikněte pravým myšítkem a vyberte Otevřít v modulu Camera RAW…
 • Otevření z operačního systému – stačí ve vašem operačním systému pro soubory RAW nastavit výchozí program Photoshop (bude fungovat pouze u souborů RAW). Mým doporučením je nastavit si otevření souborů RAW v Bridgi.

modul Camera RAW – otevření modulu Camera RAW z Adobe Bridge.

Adobe Digital Negative Converter

 DNG Converter

Nástroj Adobe DNG Converter umožňuje snadný převodu souborů RAW specifických pro různé fotoaparáty na univerzálnější formát DNG. Umožňuje nejnovějším fotoaparátům zpětnou kompatibilitu, aby je bylo možné používat se staršími verzemi aplikací. Stažení programu a podrobný popis použití viz odkaz výše.

Tip: Pokud vám soubor v modulu Camera RAW nejde otevřít, ujistěte se, že máte nejnovější verzi. Adobe podporuje aktualizace Camera RAW pro verze CS6 a CC. Pro starší verze Camera RAW lze soubory RAW překonvertovat do univerzálního souboru DNG od Adobe. Program DNG converter stáhnete z oficiálních stránek zdarma.

1 Automatická korekce objektivu

Camera RAW obsahuje vynikající nástroj na automatickou opravu nežádoucích optických vad objektivů – deformace (zkreslení – soudkovite/podsoudkovité), vinětace (nižší jas po okrajích fotografie) a chromatická aberace (neschopnost objektivu zaostřit všechny barvy do jednoho bodu). Tuto úpravu proveďte jako první, pravděpodobně vám odpadne další zbytečné upravování.

Nástroj naleznete v pravé rozšířené nabídce pod histogramem Korekce objektivu V první záložce Profil, zatrhněte druhou nabídku Zapnout korekce profilu. Ve spodní části lze ještě manuálně doladit sílu filtru.

Pokud po zatržení nedojde k automatickému nalezení odpovídajícího profilu, můžete profil k vašemu objektivu dohledat ručně. U starších nebo „no name“ objektivů se může stát, že databáze daný profil neobsahuje. Poté lze korekci optických deformací provést manuálně.

Camera RAW korekce objektivu

modul Camera RAW – korekce optických vad objektivů (po zvětšení náhled změny).

Tip: funkce korekce objektivu lze nastavit tak, aby při otevření fotografie byla automaticky spuštěna, popis naleznete níže.

2 Úprava perspektivy a vyrovnání obrázku

Dalším krokem, pokud je nutný, je vyrovnání obrázku (pokud jsme zrovna drželi fotoaparát křivě) nebo srovnání perspektivy.

Orientaci změníme pomocí otočení doleva nebo doprava přístupné z horní nabídky .

Vyrovnání obrázku

Fotografii můžeme vyrovnat dvěma způsoby, nástrojem Nástroj Narovnat  nebo Nástroj Transformace . Každý má své pro a proti.

Nástroj Narovnat

Nástroj Narovnat naleznete v horní nabídce. Máte dvě možnosti, jak nástroj použít.

 1. Automatické vyrovnání – pokud na ikonu poklepete dvojklikem, nástroj se pokusí celý snímek vyrovnat automaticky. Enterem potvrdíte úpravu a obrázek se ořízne. Automatická úprava ale neznamená vždy požadovaný výsledek.
 2. Ruční vyrovnání – druhou možností je vybrat Nástroj Narovnat a vybrat ručně osu, podle které bude snímek vyrovnán (například podél horizontální hrany okraje vyfotografovaného obrazu). Nástroj se použije tak, že kliknete do výchozího bodu a táhnete. Puštěním myšítka vytvoříte výběr a Enterem potvrdíte.

modul Camera RAW – první obrázek ukazuje automatické vyrovnání dvoj-klikem, druhý obrázek manuální vyrovnání (po zvětšení animovaný náhled).

Tato úprava fotografii nedeformuje. Úpravou dojde k oříznutí a změně velikosti.

Nástroj Transformace

Nástroj Transformace naleznete v horní nabídce (od verze CC, ve starších v pravé rozšířené nabídce). Nástroj disponuje několika možnostmi, jak fotografii vyrovnat. Pokud jste snímek pouze vyfotografovali nakřivo, použijte v tomto nástroji manuální pootočení doprava nebo doleva. Další nástroje již upravují perspektivu a dochází tak k deformaci snímku viz níže.

Tato úprava fotografii nedeformuje. Úpravou nedojde k oříznutí a změně velikosti.

Úprava perspektivy

Pro úpravu perspektivy použijte již výše zmíněný Nástroj Transformace. Vyrovnat fotografii můžete pěti automatizovanými způsoby: úplně automaticky, vodorovně, svisle, na mřížku (vodorovně i svisle), podle vlastních vodítek. Pokud vám nevyhovuje ani jeden způsob, můžete úpravu provést ručně posuvníky níže.

Doporučuji fotografie deformovat co nejméně tak, aby došlo k co nejmenší dezinterpretaci. Pokud potřebujete fotografii trochu narovnat z důvodu, že jste neměli fotoaparát přímo kolmo na fotografovaný objekt, doporučuji lehce doladit ručně pomocí svisle nebo vodorovně.

Tato úprava fotografii deformuje. Úpravou nedojde k oříznutí a změně velikosti.
Tip: pro výše uvedené úpravy si pro lepší orientaci zapněte vodítky: pravé rozšířené menu, záložka Korekce objektivu a úplně dole zatrhněte nabídku Zobrazovat mřížku. Posuvníkem upravujete hustotu mřížky.

3 Ořez

Pokud potřebujete fotografii oříznout a zbavit se tak přebytečných okrajů, použijte Nástroj oříznutí  v horní nabídce.

Podržením ikony ořezu se vám zobrazí další nastavení (poměr stran, zobrazení překrytí…) Nástroj aplikujete tažením. Výběr ořezu můžete kdykoliv libovolně upravovat. Ořez potvrdíte Enterem.

modul Camera RAW – ořez fotografie.

Ořez mění velikost fotografie.
Tip: Pro zachování poměru stran originálního obrázku obtáhněte nástrojem Oříznutí celou fotografii. Stiskněte Shift a za úchopový bod upravte velikost výběru.

4 Vyvážení bílé

V této kapitole se o vyvážení bílé zmíním jen stručně a pro tuto úpravu vyčlením samostatný článek.

Bez kalibrační tabulky

Nástroj naleznete v rozšířené nabídce vpravo pod histogramem jako první záložku Základní . Základní úprava vyvážení bílé se skládá z nabídky v roletce a dvou posuvníků.

V roletce naleznete stejné nastavení jako u vašeho fotoaparátu i se stejným účinkem (přednastavené teploty světla). Pokud víte, při jakém osvětlení jste fotili a zapomněli si nastavit foťák, tímto nástrojem můžete opomenutí napravit.

Pokud je barevnost velmi odlišná, můžete se pokusit upravit snímek ručně pomocí posuvníků.

 • Teplota – prvním posuvníkem upravujete teplotu snímku. Zabarvení určuje tzv. teplota světla. V digitální fotografii se jako denní světlo udává 5 200 kelvinů (K – Kelvin, jednotka termodynamické teploty).
 • Odstín ­– druhý posuvník ovlivňuje odstín fotografie, ta se pohybuje mezi zelenou a purpurovou barvou.
Bez použití kalibrační tabulky bude ruční ladění teploty bílé velmi obtížné a sázet na cit se při úpravě na běžných monitorech a displejích nedá. Mějte vždy na paměti, že každý monitor mírně zabarvuje do růžové, modré nebo zelené (je to tím, že se obraz skládá ze tří barev označovaných jako RGB). Pokud nemáte pravidelně řádně kalibrovaný monitor, neporovnávejte obrázek s realitou.
Tip: z nabídky vyberte automatickou úpravu vyvážení bílé. Následně poupravte první posuvník s vyvážením teploty. Ale pozor, tato úprava nezaručuje, že fotografie bude odpovídat realitě.
 

Podle kalibrační tabulky

Pokud jste použili kalibrační tabulku, se snímkem se dá pracovat daleko snáz a přesněji. Co vše si povíme v samostatném článku, níže jen stručně.

Pro vyvážení použijte Nástroj vyvážení bílé , který je v horní nabídce a nakápněte středně šedé pole vaší kalibrační tabulky. Tím získáte základní vyvážení bílé.

modul Camera RAW – první obrázek: automatické vyvážení bílé, druhý obrázek: vyvážení bílé podle kalibrační tabulky. Na první pohled je vidět rozdíl v barevnosti.

Tip: Každá tabulka má přibalený popis nebo softvér, jak s tabulkou pracovat.

5 Úprava expozice

Na úvod zdůrazňuji:  nepoužívejte automatickou úpravu fotografie.  Proč? Odpovědí je několik. Ta základní je: program podle přednastaveného algoritmu vyrovná histogram tak, aby byla fotografie vyvážená a svým způsobem hezká, ale to neznamená, že odpovídá „realitě“ (v uvozovkách proto, že fotografie nikdy neodpovídá realitě, ale pouze nám ji na základě našich zkušeností přibližuje). Taková úprava pro nás v technické a dokumentační fotografii není žádoucí. Stejně tak oblíbená úprava zvětšení kontrastu. Pokud chcete fotografii zvýraznit, naleznete drobný, ale účinný návod v poslední kapitole Zvýraznění „oživení“ fotografie.

Pokud jste měli dobře nastavený fotoaparát a fotili jste za příznivých podmínek, úpravy v této kategorii není třeba provádět. Může se ale stát, že podmínky nejsou úplně ideální a byli jste nuceni fotografovat za nerovnoměrného nebo nižšího osvětlení a jiné. V takovém případě můžete expozici fotografie (nebo jen části) upravit následujícími nástroji. Názorné ukázky si rozebereme v samostatném článku.

Nástroje naleznete v rozšířené nabídce vpravo pod histogramem jako první záložku Základní . Úprava vyvážení bílé se skládá z několika posuvníků.

 • Expozice celého snímku – první z posuvníků upravuje (simuluje) expozici fotografie. Posuvníkem lze do jisté míry opravit přeexponovaný nebo podexponovaný snímek.
 • Přesvětlené části snímku – můžeme částečně opravit pomocí posuvníku světla. Bohužel v bílých plochách nebývá moc dat, která bychom mohli ještě „vytáhnout“.
 • Tmavé místa na snímku – můžeme částečně opravit pomocí posuvníku stíny.
Pozor na velmi „přepálená“ místa na fotografii. Bílé či černé plochy se velmi obtížně opravují a často je oprava vidět.
Tip: Pokud chcete mít expozici snímku co nejbližší „realitě“, použijte kalibrační tabulku, která obsahuje bílou a černou (nejlepší je Spider Cube který obsahuje 100% bílou a černou). A samozřejmě rovnoměrné nasvícení.

6 Zostření a redukce šumu

Nástroj ZostřeníRedukce šumu naleznete v pravé rozšířené nabídce pod záložkou Detaily .

Zostření

Mírná míra zostření snímku je automaticky přednastavena. Zvýšením hodnoty dojde k lehkému vytažení detailů, ale na úkor zvětšení šumu ve fotografii. Snímky focené na vysoké ISO zostřením spíše znečitelníme.

 • Míra – ovlivňuje sílu nástroje zostření.
 • Poloměr – ovlivňuje velikost/rozsah prvního posuvníku.
 • Maskování – redukce šumu vznikajícího při přílišném zostření.
Zostření zvyšuje velikost a viditelnost šumu ve fotografii, především u snímků s vyšším ISO.
Tip: Doporučuji zostření upravovat pouze u fotografií s nízkým ISO za pomoci posuvníku Míra kolem hodnoty 50 maximálně 70.

Redukce šumu

Pokud fotíte na vysoké ISO, na fotografii se to projeví barevným šumem (podobně jako u analogové fotografie). V digitální fotografii lze tento šum částečně potlačit, ale na úkor čitelnosti detailů. Bohužel každé vylepšení snímku má vždy nějaké vedlejší účinky. Proto s nástrojem pracujte rozumně a raději se snažte předejít focení na vysoké ISO.

 • Světlost – ovlivňuje míru redukce šumu.
 • Dalšími nástroji lze zvětšit poloměr nástroje a redukovat další vedlejší účinky redukce, jako je čitelnost detailů.

modul Camera RAW – první obrázek ukazuje zostření fotografie, po provedení nadměrné úpravy je vidět tvorba šumu. Druhý obrázek ukazuje redukci zvýšeného šumu vyšším ISO.

Redukce šumu znečitelní detail fotografie, proto ji není vhodné používat v přílišné míře.

7 Zvýraznění „oživení“ fotografie (bonus)

Mnohdy chceme, aby fotografie vypadala malinko „lépe“ a proto ze zkušenosti vím, že mnoho lidí zvětšuje kontrast – fotografie je pak líbivější pro oko. Bohužel tahle úprava je již značně zavádějící a nemá nic společného s dokumentačním snímkem. Fotografie by měla být správně úplně bez úprav – ale nebudeme si nic nalhávat, v současném světě to již nejde. Proto vám ukáži jednoduchý fígl jak fotografii bez velkého zkreslení „vylepšit“.

Přejděte na základní nabídku úprav v rozšířeném menu , kde je také vyvážení bílé. Ve spodní části naleznete tři posuvníky. Použijte první posuvník Zřetelnost a mírně zvyšte hodnotu (max. na 10–15). Tím dojde k zvýraznění hran mezi jednotlivými barvami a fotografie bude vypadat ostřejší a výraznější.

Úprava zřetelnosti (v rozumné míře) nemá za následek dezinterpretaci fotografie.

Pokud vám tato úprava nestačí, lze ještě využít potlačení bílého oparu. S touto úpravou se musí opatrně a nedoporučuji ji provádět. Nástroj naleznete pod záložkou Efekty hned jako první posuvník Odstranění oparu. Hodnotu zvyšte maximálně na 5.

Použití nástroje Odstranění oparu vede ke změně barevnosti. V technické fotografii může být zavádějící.

8 Vyvolání digitálního negativu (uložení)

Digitální negativ je pro další použití nevhodný. Proto, pokud potřebujeme fotografie vytisknout nebo vložit do dalších programů, musíme RAW tzv. „vyvolat“. Modul Camery RAW nabízí převod do čtyř formátů: DNG, TIFF, JPEG, PSD. Do jakého formátu se rozhodnete soubor uložit záleží na vás a na jeho dalším použití. Popis jednotlivých formátů naleznete hojně po internetu.

Popis nastavení pro export naleznete v článku Vyvolání (export) fotografií z RAW formátů.


Zrušení/vrácení úprav

Zrušení úprav

Provedené úpravy můžete vrátit do výchozího nastavení. Vyberte rozšířenou nabídku (tři proužky v pravo) a vyberte možnost Výchozí nastavení Camera RAW.

Vrácení úprav

Vrácení úprav o krok zpět provedete standartní klávesovou zkratku pro váš operační systém.

 •  Ctrl+z
 •  Cmd+z

Vymazání úprav

Pokud chcete veškeré úpravy vymazat. Stačí v umístění fotografie vymazat stojnojmený soubor s koncovkou xmp.


Video návod


Shrnutí postupu úpravy

 1. Korekce objektivu – nastavení profilu použitého objektivu
 2. Vyrovnání a ořez obrázku – úprava orientace, srovnání horizontální/vertikální linie
 3. Vyvážení bílé
 4. Úprava expozice – oprava podexponovaných/přeexponovaných ploch
 5. Zostření / redukce šumu / zvíraznění fotografie
 6. Vyvolání/export/uložení

Tip na závěr: úpravy které provádíte pravidelně u každé fotografie stejně, můžete uložit a aplikovat najednou nebo je nastavit jako výchozí pro modul Camera RAW. Nastavení naleznete v pravé rozšířené nabídce pod záložkou Přednastavené.

 1. Proveďte základní úpravu, kterou budete chtít přednastavit.
 2. V Přednastavení vytvořte novou položku a vyberte která nastavení se mají uložit. / V horní nabídce označenou třemi proužky vyberte možnost: Uložit nové přednastavení Camera RAW.
 

Ke stažení

Soubor XML se základním nastavením pro modul Camera RAW.

Stáhnout

 
 • Instalace  – stažený soubor rozbalte, otevřete modul Camera RAW a v rozšířeném menu vpravo pod záložkou Přednastavení rozbalte nabídku (tři čárky) a vyberte Načíst nastavení…
 • Použití – načtené nastavení označte, automaticky se provedou přednastavené úpravy.
 • Výchozí nastavení – označte načtené úpravy, rozbalte nabídku a vyberte Uložit nové výchozí nastavení Camera RAW.

Články seriálu


Posted in Zápisník, Zpracování reprodukční a dokumentační fotografie

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *