Menu Zavřeno

Šablona restaurátorské dokumentace pro Adobe InDesign

Šablona restaurátorské zprávy a dokumentace pro Fakultu restaurování Univerzity Pardubice.
Šablona je určena pro práci v programu Adobe InDesign od verze CS4 a novější. Šablona respektuje základní pravidla sazby odborného textu a corporate identity FR UPa. Šablona využívá pokročilých funkcí, proto je vhodná pro uživatele alespoň se základní znalostí programu Adobe InDesign. Jednotlivé části a funkce šablony jsou vysvětleny v nápovědě použití.

Šablona je určena především pro studenty Fakulty restaurování a není určena pro komerční použití.

Aktuální verze šablony: 3.2

InformaceKe staženíManuálTypografická pravidla / SkriptyZměny

Základní vlastnosti šablony

 • Předpřipravená struktura restaurátorské dokumentace.
 • Formátovaný dokumentu pro FR UPa.
 • Součástí šablona pro MS Word s předpřipravenými styly pro snadnější importování textu (ve verzi beta).
 • Použity profesionální fonty.
 • Předdefinovány základní i nástavbové styly.
 • Automatické funkce.
 • Rychlé stylování pomocí klávesových zkratek.
 • Zvýraznění poznámky v textu.
 • Návod k použití a pokročilé práce v Adobe InDesign.

Do budoucna

 • Možnost vyplnění základních údajů na jedné stránce, které následně dokument automaticky využije.
 • Předdefinování grafických objektů k možnosti vyznačení informací na fotografiích nebo v textu.
 • Možnost generování seznamů obrázků a grafů.

Obsah šablony

 • Předdefinovaná titulní strana.
 • Prohlášení a copyright.
 • Základní struktura restaurátorské dokumentace.
 • Automatická hlavička a zápatí.
 • Číslování stránek.
 • Textové formátování nadefinovanými styly.
 • Několik šablon stránek s obrázky.
 • Automatické číslování obrázků a grafů.
 • Možnost generování seznamu obrázku a grafů.
 • Přehledný čtyř úrovňový obsah.
 • Čtyři nadpisy číslovány desetinným systémem a tři podnadpisy.
 • Předdefinovány čtyři základní odstavce.
 • Dvou úrovňový bodový a číselný seznam s automatickým označením hlavní informace před dvojtečkou nebo pomlčkou.
 • Seznam literatury, pramenů a odkazů.
 • Odlišené poznámky pod čarou s dobře viditelným odkazem v textu.
 • Nadefinovány znakové styly se zkratkami pro rychlou editaci textu.
 • Označení poznámky nebo rozpracovaného textu.
 • Řazení stylů kaskádovitě – možnost editovat stejné hodnoty u několika stylů najednou.
 • Součástí balení je dokument pro MS Word s příslušnými styly. (v. beta)

Dokument je určen pouze pro zaměstnance a studenty Fakulty restaurování UPa.

Aktuální verze ke stažení

Pro verze CS4+, CC19, součástí je soubor idml a docx.

  Stáhnout

Starší verze

verze 3.1 (CS5+, CC, idml, docx) 2018
verze 3.0 (CC, idml) 2017

Není doporučené zasahovat do vytvořených stylů bez pokročilých znalostí stylování v Id.

vyhledat na stránce ( Ctrl+f / Cmd+f)

1  Nastavení zobrazení

1.1  Barevné označení stránek

Červená – informační stránka
Oranžová – úvodní stránky
Světle zelená – text
Světle modrá – stránky s obrázky

1.2  Prefix šablon stránek

T – textové stránky
O1a – stránka orientovaná na výšku s jedním obrázkem na výšku
O1b – stránka orientovaná na šířku s jedním obrázkem na šířku
O2a – stránka orientovaná na výšku se dvěma obrázky na šířku
O2b – stránka orientovaná na šířku se dvěma obrázky na šířku


2  Přehled stránky

2.1  Titulní strana

Logo a adresa respektují pravidla corporate identity UPa FR – nedoporučuji měnit.

Obrázek na titulní straně je o rozměrech 165 × 103 mm (cca 2000 × 1250 px / 300 dpi).

Rok v zápatí se automaticky generuje podle exportu dokumentu (sbalit projekt, export do…), datum je možné po odemknutí textového rámce změnit i manuálně.

2.2  Prohlášení a copiright

2.3  Obsah

Předdefinovaný čtyř úrovňový seznam vycházející z nadpisů s desetinným označením.

InDesign neaktualizuje generované seznamy, obsahy automaticky, je třeba obsah a seznamy aktualizovat manuálně, viz Generování obsahu a seznamů.

2.4  Textové stránky

Všechny textové stránky obsahují hlavičku s automaticky generovaným přehledem kapitol vpravo, pokud budete chtít některý z údajů změnit, viz Úprava vzorových stránek.

Pro obsah stránky používejte přednastaveného Formátování textu a textového rámce, který je propojený s vzorovou stránkou, pokud tento rámec smažete nebo posunete, vraťte změnou pomocí akce zpět ( Ctrl+z / Cmd+z), jakákoliv změna rozpojí vazbu se vzorovou stránkou. Pokud změna nelze navrátit nebo vytvoříte stránku novou, aplikujte přetažením vzorové stránky na pracovní stránku, více v Použití vzorových stran.

Zápatí je automaticky generováno, text je přebírán z úvodní stránky a adresa ze vzorové stránky. Úprava zápatí viz Úprava vzorových stránek.

2.5  Stránky s obrázky

Šablona obsahuje několik vzorových stran s přednastavenými obrázky. Stránky lze libovolně upravovat dle použitého obrázku.

Popisky obrázku jsou řazeny podle pravidla z levého horního okraje do pravého dolního okraje.

Popisky jsou automaticky číslované. Aby bylo číslování posloupné, ovlivňuje je zařazení ve vrstvě. Pokud vytvoříte novou stránku, aktivujte pole pořadí číslování, více v Práce s vrstvami.

Obrázky jsou automaticky přizpůsobeny rámci. Obrázky si vždy připravte přesně na velikost, jakou budete používat, jednou z chyb je vkládání velkých obrázků a následné jejich zmenšování a naopak, více v Práce s obrázky.

Na závěr lze vygenerovat seznam použitých obrázků, viz Vygenerovat seznam obrázků.

2.6  Seznam literatury, pramenů a zkratek

Na této stránce si sestavte seznam použitých zdrojů a následně je můžete pomocí křížových odkazů vkládat do poznámek pod čarou.


Formátování textu

Kvalitní formátování textů vám umožní přednastavené odstavcové a znakové styly. Nedoporučuji příliš upravovat text přes základní lištu s úpravou textů a raději si vytvořit nový nebo styl upravit. Pokud jste běžný uživatel Id, nedoporučuji do těchto stylů příliš zasahovat. Styly jsou postaveny kaskádově na sebe, to znamená, že lze stejnou hodnotu u podřízených stylů změnit najednou, více v pokročilých úpravách.

Znakové styly

K zvýrazňování textu máte k dispozici několik znakových stylů. Znakové styly naleznete v: Okno > Styly > Znakové styly. Základní nejpoužívanější styly můžete aplikovat pomocí zkratek. Znakové styly přepisují automatické formátovaní nastavené u některých odstavcových stylů.

Pokud potřebujete odstranit znakové formátovaní použijte styl [Žádný] – na styl nejde aplikovat klávesové zkratky, musíte jej tedy aplikovat manuálně.

Tučně Ctrl+num 1 / Cmd+num 1
Kurziva Ctrl+num 2 / Cmd+num 2
Podtrženě – podtržený text se v psaných dokumentech nedoporučuje a znečitelňuje písmo.
Tučně kurziva Ctrl+num 3 / Cmd+num 3
Tečně podtrženě Kurziva podtrženě Tučně kurziva podtržené (regular) – nastaví základní řez fontu
Zvírazňovač – pracovní označení textu

Odstavcové styly

Odstavcové styly naleznete v: Okno > Styly > Odstavcové styly.

Nadpisy

K dispozici máte čtyř úrovňový číslovaný systém nadpisů a další tři pod-nadpisy. Nadpisy naleznete v Odstavcových stylech ve složce nadpisy s prefixem N. Nadpisy se automaticky vážou s následujícím textem.

N – N1 nečíslovaný – nadpis není číslovaný desetinným systémem a není zařazený do hlavního obsahu. Je určen pro stránky jako je například Prohlášení atd.
N – N1 – hlavní nadpis číslovaný desetinným systémem, který je zařazený do hlavního obsahu. Hlavní nadpis se automaticky vkládá na novou stránku.
N – N2 – nadpis druhého řádu číslovaný desetinným systémem, který je zařazený do hlavního obsahu.
N – N3 – nadpis třetího řádu číslovaný desetinným systémem, který je zařazený do hlavního obsahu.
N – N4 – nadpis čtvrtého řádu číslovaný desetinným systémem, který je zařazený do hlavního obsahu.
N – A – pod-nadpis nečíslovaný desetinným systémem, který není zařazen do hlavního obsahu.
N – B – pod-nadpis nečíslovaný desetinným systémem, který není zařazen do hlavního obsahu.
N – C – pod-nadpis nečíslovaný desetinným systémem, který není zařazen do hlavního obsahu.

Odstavce

K dispozici máte pět druhů odstavců s různými vlastnostmi. Odstavce naleznete v Odstavcových stylech ve složce nadpisy s prefixem O. Odstavce obsahují některé Automatické formátování.

O – základní (cz) – odstavec s odsazením prvního řádku a bez mezery mezi odstavci. (1)
O – s mezerou (en) – odstavec s odsazením prvního řádku a s mezery mezi odstavci. (1)
O – bez odsazení – odstavec bez odsazením prvního řádku a bez mezery mezi odstavci. (1)
O – zarovnaný – odstavec bez odsazením prvního řádku a bez mezery mezi odstavci a zarovnaný pod text nadpisů. (1)
O – anotace – odstavec kurzivou bez odsazením prvního řádku, bez mezery mezi odstavci a zarovnaný pod text nadpisů. (1)

Automatické funkce

(1) Hranaté závorky – text v hranatých závorkách je automaticky psán kurzivou.

Seznamy

Pro vytváření seznamů jsou přednastaveny dva základní: bodový (odrážkový) a číslovaný. Seznamy naleznete v Odstavcových stylech ve složce seznamy s prefixem S. Seznamy obsahují některé Automatické formátování.

S – bodový 1 * – první úroveň odrážkového seznamu uvozující plná tečka. (1,2)
S – bodový 2 * – druhá úroveň odrážkového seznamu uvozující pomlčkou. (1,2)
S – číslovaný 1 – první úroveň číselného seznamu označeného číslem. (1,2)
S – číslovaný 2  – druhá úroveň číselného seznamu označeného malými písmeny. (1,2)

* Seznamy s různým oddělovačem se mezi sebou dají kombinovat.

Automatické funkce

(1) Hranaté závorky – text v hranatých závorkách je automaticky psán kurzivou.
(2) Hlavní informace – v závorce je uveden znak, který odděluje hlavní údaj. Vše před tímto znakem bude zvýrazněno tučně (základní oddělovače jsou „:“ dvojtečka a „–“ pomlčka,  nikoliv „-“ mínusko).


Generování obsahu a seznamů

Aktualizace obsahu: Označte textový rámec s obsahem > Formát > Aktualizovat obsah.

Vložení základního obsahu na novou stránku: (Základní obsah lze vložit pouze jednou do dokumentu) Vytvořte stránku a aplikujte na ni přetažením šablonu textu > aktivujte textové pole (aktivace textového pole > Formát > Obsah… > Styl obsahu: [Výchozí] > OK > Vložte do textového pole.

… připravuje se …

Litéra

Typografický Korektor českých elektronických textů online Slovník popisující běžné interpunkční znaky, symboly a jejich typografické zásady.

  Přejít na Litéra


TypoSkript

TypoSkript je jednoduchý nástroj určený pro použití v Adobe InDesign CS3/CS4 a vyšší. Umí jednoduše a rychle vyčistit text od nepotřebných a špatně použitých znaků. TypoSkript se řídí obecně známými pravidly české hladké sazby.

  Přejít na TypoSkript

26. 2. 2019 – v 3.2
 • Oprava poznámek pod čarou.
 • Oprava automatického zalamování u popisků obrázků a tabulek.
 • Úprava záhlaví.
 • Další drobné úpravy.
 • Kontrola soubor docx pro MS Word a převod do Id.
25. 10. 2018 – v 3.1
 • Přidán soubor pro CS5.
 • Oprava automatické kurzivy uprostřed hranatých závorek v textu.
 • Úprava automatických textů v zápatí.
 • Přidáno formátování odkazu na obrázky/tabulky přes křížové odkazy. Toto nastavení se nepřenáší přes soubor idml.
 • Přidán soubor docx pro MS Word s přednastavenými styly.
26. 11. 2017 – v 3.0
Posted in Studenti FR UPa

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *