Menu Zavřeno

Kamenná mozaika Ptačí rodina – Litomyšl

Restaurování proběhlo v rámci projektu: „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ pod záštitou Fakulty restaurování v Litomyšli UPa.

Exteriérová mozaika od Ludmily Jandové je umístěna na severní fasádě přístavby bytového domu v Litomyšli. Mozaika je vytvořena kombinací různých materiálů jako je pálená cihla, opuka, mramor nebo úlomky omítky opatřené barevnou povrchovou úpravou. Mozaika byla na některých částech silně poškozená. Opukové kameny byly vlivem povětrnostních podmínek zcela rozpadlé a z velké části chyběly. Na několika místech došlo ke ztrátě i ostatních kamenů. V podkladovém loži se nacházely hloubkové trhliny.

Popis a stručná historie díla

Mozaiková výzdoba na severní straně přístavby činžovního domu v Lidické ulici v Litomyšli má rozměry 99 × 204 cm a nachází se necelé 2 m nad zemí. Dílo na panelu vzniklo v roce 1969 v dílně malířky, kreslířky, grafičky a ilustrátorky Ludmily Jandové, která je rovněž jeho autorkou. Ludmila Janová byla v tvorbě mozaik velmi činná. Mezi nejvíce používané materiály patřilo štípané sklo a kámen. Rovněž motiv ptáků byl jejím častým tématem. První kompozici Hnízdo realizovala v roce 1966 pro interiér základní školy v Křenově z kombinace cihly, opuky, červené žuly a čediče. Tematicky, materiálově i technikou provedení podobná mozaika se nacházela i na fasádě soukromého domu Jandových v Osíku. Další kamenná mozaika s ptačím motivem Let ptáků vznikla i v interiéru dnes již zbourané budovy projekčního střediska ZPA (Závody průmyslové automatizace) Jičín v Čakovicích v roce 1979.

Podle údajů z Topografického výzkumu exteriérových skleněných mozaik v ČR nese dílo název Ptačí rodina. Mozaikový motiv představuje dva světlé ptáky, holubice či labutě. Jeden pták sedí na hnízdě, v němž jsou dvě bílá vejce. Druhý pták přilétá shora. Pozadí je abstraktní, tvořeno nepravidelnými barevnými pásy.

V 70. letech 20. století proběhla stavba západního přístavku domu a mozaika musela být z jejího původního místa na západní fasádě domu přemístěna na její nynější místo.

FAKULTA RESTAUROVÁNÍ UPA. Dokumentace restaurátorského průzkumu a zásahu: Exteriérová mozaika Ptačí rodina v ul. Lidická v Litomyšli. Litomyšl, 2018.

V rámci restaurování byl proveden podrobný restaurátorský průzkum, jeho jedna část se věnovala materiálovému složení a vlastnostem opuky. Vzhledem k požadavkům na vlastnosti vhodného materiálu připadala v úvahu pouze opuka z původního naleziště, byť na úkor její nízké stability. Alternativní opuky, případně vápenec, nesplňovaly požadavek na štípatelnost kamene do poměrně tenkých plátů, jenž se ukázal pro výběr vhodného kamene jako zcela zásadní. Aby se prodloužila životnost této „křehké“ horniny, byla po několik hodin ponořena ve stabilizačním roztoku.

Samotné restaurátorské práce zahrnovaly několik kroků: mozaikový výjev byl důkladně zdokumentován a jednotlivé opukové kostky či jejich otisky v loži překresleny na fólii. Následně byla celá plocha pod opukovými kameny snížena o několik centimetrů tak, aby bylo možné osadit nové kameny. Kameny bylo možné na základě kresby a dochované historické fotografie vytvořit zcela nové. Před osazením nových kamenů byly dutiny a trhliny injektovány injektážní směsí a vytmeleny. Na závěr byl povrch mozaiky očištěn.

Na první pohled se může zdát, že barevnost opukových kamenů je tmavší než u původních. Je to dáno tím, že opuka podléhá chemické reakci, při které její povrch mění barevnost z šedé na bíložlutou. 

  • Restaurováno: květen–říjen 2018
  • Odborný garant za FR UPa: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.
  • Restaurátorský zásah provedl: BcA. David Svoboda, DiS. (student 2. ročníku magisterského studia Fakulty restaurování UPa, Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita)

[ngg src=“galleries“ ids=“11″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″ images_per_page=“0″ use_imagebrowser_effect=“1″ show_slideshow_link=“0″ template=“/home/www/daviart.cz/www/wp-content/themes/daviart/nggallery/gallery-daviart.php“ order_direction=“ASC“] fotografie archiv FR UPa a D. Svoboda

Související odkazy

České Mozaiky – Ptačí rodina v Litomyšli je opět kompletní


Fakulta restaurování UPa
Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene

Posted in Mozaika

Podobné články